Комп’ютерна клавіатура — розкладка, клавіші, комбінації на клавіатурі

Комп’ютерна клавіатура – пристрій для введення інформації в комп’ютер і управління системою. Являє собою ряд клавіш (кнопок), розташованих в загальноприйнятому порядку, згідно затвердженого стандарту.

Комп'ютерна клавіатура — клавіши, комбінації на клавіатурі

Клавіші поділяються на певні групи за призначенням:

Алфавітно-цифрові клавіші (символьні). Це всі клавіші з буквами і верхній ряд цифр. Зазвичай на одній клавіші може розміщуватися кілька символів. Наприклад: букви на клавіші розміщуються двома рядами, зверху і знизу, значить у неї може бути два варіанти позначення (англійська та українська букви).

Клавіші управління курсором. Стрілки вгору-вниз-вліво-вправо, за допомогою яких ми може рухати курсором. Також є інші корисні клавіші:

 • Insert — перемикає режим вставки і заміни в тексті.
 • Home — переносить курсор в початок рядка.
 • End — переносить курсор в кінець рядка.
 • Page UP — переміщує покажчик на одну сторінку вгору.
 • Page Down — переміщує покажчик на одну сторінку вниз.
 • Delete — видалення, видаляє послідовно символи після курсору або обраний (виділений) об’єкт (текст, малюнок, іконка і т. д.).

Клавіші-модифікатори — це спеціальні системні клавіші, які при поєднанні з іншими звичайними клавішами, викликають певну функцію (дію) комп’ютера.

 • Shift (ще позначається як жирна стрілка вгору);
 • Ctrl або Control;
 • Alt або Alternate.

Якщо натиснути клавішу-модифікатор і не відпускаючи її натиснути іншу клавішу, тобто натиснути комбінацію клавіш, то відбудиться певна команда комп’ютера. Кожна комбінація має свою певну запрограмовану дію.

Найбільш популярні комбінації клавіш:

 • Ctrl+Shift або Alt+Shift – зміна розкладки клавіатури, тобто зміна мови буквеної частини клавіатури. Бувають і інші комбінації для зміни розкладки, але найчастіше використовуються саме ці.
 • Shift+буква — використовується для введення букв та інших символів у верхньому регістрі. Потрібно натиснути Shift і утримуючи його, натиснути клавішу з буквою. Для символів з натисканням Shift — вибирає верхній ряд, без натискання — нижній ряд позначення клавіші.
 • Ctrl+Alt+Delete — викликає меню в якому можна змінити користувача, запустити диспетчер задач.
 • Ctrl+C (C — буква в англійській розкладці) — копіює виділений фрагмент (текст, картинку і т.п.) в буфер обміну.
 • Ctrl+V (V — буква в англійській розкладці) — вставляє інформацію (текст, картинку і т. п.) з буфера обміну.
 • Ctrl+Z — скасовує останню дію в програмах.

Спеціальні або службові клавіші

 • Caps Lock — одне натискання фіксує режим ВЕЛИКИХ ЛІТЕР, за замовчуванням вона не активна, всі букви пишуться малими.
 • Enter — натискання означає підтвердження дії, при написанні тексту використовується для переходу на наступний рядок.
 • BackSpace (ще позначається як стрілка вліво) — натискання призводить до видалення символу, що знаходиться зліва від курсору.
 • Esc — з англійської перекладається як тікати, вихід. При натисканні означає повернення до попереднього стану (меню, екрану) або вихід з програми.
 • Tab — табуляція, переводить курсор вправо на розмір символу табуляції.

Клавіші цифрової панелі (англ. keypad) — спеціальний виділений острівець нагадує калькулятор. Але за замовчуванням цифри: 2, 4, 6 і 8 реагують як клавіші управління курсором. Щоб активувати цифрову панель потрібно натиснути на Num Lock.

Функціональні клавіші — самий верхній ряд на клавіатурі F1-F12. Кожна клавіша має свою функцію, свою певну дію.

Допоміжні або додаткові клавіші

 • Print Screen — скріншот екрану. За допомогою цієї клавіші ви фотографуєте екран свого комп’ютера, те що ви бачите на екрані, буде сфотографовано і перенесено в буфер обміну.
 • Scroll Lock — використовується в деяких програмах, але в більшості не задіяна
 • Pause/Break – призупинення роботи комп’ютера (працює в період завантаження комп’ютера і в режимі введення команд).

Індикатори режимів

 • NumLock – якщо включений режим NumLock то на додатковій клавіатурі можна вводити цифри, при включеному NumLock буде світиться відповідний індикатор.
 • CapsLock – якщо включений режим CapsLock то букви, що набираються на клавіатурі будуть великими, при включеному CapsLock буде світиться відповідний індикатор.
 • ScrollLock – якщо включений режим ScrollLock, клавіші курсора виконуватимуть функцію пересування екрану (вгору, вниз, вліво, вправо).